UNDERGRADUATE

Dear entrants!

Admission of students to the National Aviation Academy is carried out pursuant to the Admission rules approved by the State Examination Centre(SEC) and «Azerbaijan Airlines» CJSC.

Applicants meeting the requirements specified in the Admission rules are enrolled in the National Aviation Academy based on the test exams results and the general competition held by the State Examination Centre.

Educational programs of NAA specialties are developed on the basis of modern requirements, which are applied to specialists of the labor market of our country and the world, using the experience gained by leading scientific and educational centers, industrial enterprises and companies, and approved by the Ministry of Science and Education.

For information about specialties of NAA CJSC («AZAL»), please find a brief description of these specialties.

We wish you success in the exams, success in admission to any higher education institution and specialty!

2024/2025-cü tədris ili üçün Milli Aviasiya Akademiyasının bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarına

ADMISSION PLAN

LAYİHƏ
Specialty code Specialty Total Projected number of places offered by the Academy Annual tuition fee of students on a paid basis (in manats/AZN) Specialty passport
Azerbaijani language department Russian language department English language department
full-time Distance full-time Distance full-time Distance full-time Distance
1 050639 Flight Engineering 20 20 2500

Link

2 050613 Air Traffic Management 20 20 2500

Link

3 050601 Aerospace Engineering 75 30 15 30 2500

Link

4 050507 Hydrometeorology 20 20 2500

Link

5 050603 Aviation Security Engineering 45 30 15 2500

Link

6 050621 Logistics and Transport Technology Engineering 50 20 15 15 2500

Link

7 050636 Radio and telecommunication engineering* 20 20 2500

Link

8 050604 Instrument Engineering 35 20 15 2500

Link

9 050607 Electrical and Electronics Engineering 35 20 15 2500

Link

10 050608 Power Engineering 20 20 2500

Link

11 050634 Process Automation Engineering 20 20 2500

Link

12 050606 Ecological Engineering 35 20 15 2500

Link

13 050616 Information Technologies 60 30 30 2500

Link

14 050620 Computer Engineering 65 20 45 2500

Link

15 050630 Engineering Physics 20 20 2500

Link

16 050629 Mechatronics and Robotics Engineering 50 20 15 15 2500

Link

17 050623 Materiallar mühəndisliyi 20 20 2500

Link

18 050628 Mexanika mühəndisliyi 20 20 2500

Link

19 050402 Biznesin idarə edilməsi 30 30 2500

Link

20 050405 Economics* 30 30 2500

Link

21 050406 Finance* 30 30 2500

Link

22 050408 Management* 30 30 2500

Link

23 050206 Law 120 75 15 15 15 4000 2500

Link

* Müsabiqə Azərbaycan və rus bölmələri ilə birgə aparılır, tədris Azərbaycan dilindədir.

Dear entrants!

2024-2025-cü tədris ili üçün «Azərbaycan Hava Yolları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Milli Aviasiya Akademiyasına tələbə qəbulu qaydalarını Sizin diqqətinizə təqdim edirik:

 1. International Civil Aviation Organization (ICAO) has adopted English as a shared language for communication in international airspace and the operation of aviation equipment. Therefore, only applicants who have passed the English competition as a «foreign language» in exams conducted by the State Examination Centre can be admitted to the 1st group specialties of National Aviation Academy.
 2. MAA-nın ixtisaslarının ingilis dili bölməsinə keçirilən qəbul müsabiqəsində, müsabiqə şərtlərinə cavab verən Azərbaycan və rus bölmələrinin abituriyentləri birgə iştirak edə bilərlər.
 3. 050639 «Uçuş mühəndisliyi», 050613 «Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili», 050601 «Aerokosmik mühəndislik» ixtisaslarının ingilis dili bölmələrində və 050206 «Hüquqşünaslıq» ixtisasının qiyabi təhsil formasında təhsil müddəti 5 (beş) ildir. Bütün digər ixtisaslarda və akademik qruplarda təhsil müddəti 4 (dörd) ildir.
 4. MAA-nın 050405 «İqtisadiyyat», 050406 «Maliyyə», 050408 «Menecment» və 050636 «Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi» ixtisaslarına keçirilən qəbul müsabiqəsində Azərbaycan və rus bölmələrinin abituriyentləri birgə iştirak edə bilərlər. Bu ixtisaslarda tədris Azərbaycan dilindədir.
 5. MAA-nın 050639 «Uçuş mühəndisliyi» və 050613 «Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili» ixtisaslarına qəbul olmaq istəyən abituriyentlər 4 mart – 3 may 2024-cü il tarixləri müddətində Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Tibb-sanitar İdarəsinin Aviasiya poliklinikasının Həkim­uçuş ekspert komissiyasında peşə seçimi nəzərə alınmaqla xüsusi tibbi müayinədən, «Psixofizioloji peşə seçimi» xüsusi qabiliyyət müsabiqəsindən keçməli və MAA-da «Fiziki hazırlıq» üzrə normativləri yerinə yetirməlidirlər.
 6. 050639 «Uçuş mühəndisliyi» və 050613 «Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili» ixtisaslarına tibbi müayinəni və xüsusi qabiliyyət müsabiqələrini müvəffəqiyyətlə keçmiş 23 yaşına qədər abituriyentlər qəbul oluna bilərlər. Həmin ixtisasların abituriyentləri eyni zamanda MAA-nın DİM tərəfindən elanda göstərilən bütün digər birinci qrup ixtisaslarına qəbul olmaq hüququna malikdirlər.
 7. MAA-nın DİM tərəfindən elanda göstərilən bütün digər ixtisaslarına qəbul olan abituriyentlər yaşadıqları ərazidə və ya qeydiyyatda olduqları poliklinikalarda ümumi qaydada tibbi müayinədən keçərək, sağlamlıq haqqında sənədlərini MAA-ya təqdim etməlidirlər. 
 8. Citizens of foreign states can study at the National Aviation Academy only on a paid basis.

Note: 2024/2025-ci tədris ili üçün Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu elanının tam mətni, müsabiqə şərtləri, ali təhsil müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə müsabiqə şərtləri DİM-in “Abituriyent № 2” jurnalında dərc edilib (13.03.2024).

To the attention of applicants wishing to be admitted to the specialties 050639 «Flight Engineering» and 050613 «Air Traffic Management» of the National Aviation Academy:

 

 • Medical examination of the NAA applicants in the specialties «Flight Engineering» and «Air Traffic Control» is carried out on the basis of requirements of the Azerbaijan Aviation Regulations (AARs).
 • Applicants and students in the specialty «Flight Engineering» undergo medical examination on the basis «Medical provisions when issuing certificates to the aircraft crew» (AAR-PEL-004) (Personnel Licensing) -004), both «Acceptable Means of Compliance » (AMC) and «Guided Materials» (GM) (G-PEL-002) related to the AARs. Assessment of applicants and students medical suitability is carried out on the basis of requirements presented in Chapter «B» of these Regulations.
 • «Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili» ixtisasının abituriyent və tələbələri Azərbaycanın «Havada hərəkəti idarə edən dispetçerlərə şəhadətnamələrin verilməsi» (AAR-PEL-006) Aviasiya Qaydaları, bu Qaydalara «Uyğunluğun təmin edilməsinin məqbul qaydaları» (AMC) və «Rəhbər materiallar» (GM) (G-PEL-003) əsasında tibbi müayinədən keçirlər. Abituriyentlərin və tələbələrin tibbi yararlılığının qiymətləndirilməsi Qaydaların IV hissənin «Havada hərəkəti idarə edən dispetçerlərə tibbi tələblər»in «B» fəslinin meyarları əsasında aparılır.
 • Aviasiya Poliklinikasında «Uçuş mühəndisliyi» və «Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili» ixtisaslarının abituriyent və tələbələri kliniki-laborator analizdən, LOR, okulist, nevropatoloq, terapevt, EEQ və EKQ, USM, spirometriya, rentgen və digər tibbi müayinələrdən keçirlər. Eşitmə, görmə, çəki və boy ölçüləri, vestibulyar aparatın göstəriciləri normada olmalıdır, fiziki qüsurlar, NİTQ pozğunluğu olmamalıdır.
 • «Uçuş mühəndisliyi» və «Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili» ixtisaslarının abituriyent və tələbələrinin psixofizioloji müayinəsi koqnitiv və senso-motor funksiyaların diaqnostikasını, onlarla aparılan söhbətin və ünsiyyətin nəticələrini  əhatə edir.
 • Cognitive functions determine cognitive processes - perception, attention, anticipation, thinking, imagination and speech abilities. This, in turn, is aimed at identifying such psychological characteristics as spatial, visual and auditory perception, short-term, practical memory and visual memory, logical-mathematical thinking, spatial imagination within the limits of time.
 • The psychophysiological examination is carried out individually and in groups. The candidates are interviewed during the individual examination. During the conversation, questions are asked to obtain basic information about civil aviation.

         (From the letter of the Medical and Sanitary Department (CJSC «AZAL») No. 65 dated 05/03/2023. Contact phone: +994 (12) 497-26-25).

 • Standards for "Physical training" for students in the specialties 050639 «Flight Engıneerıng» and 050613 «Air Traffic Control»

PHYSICAL TRAINING STANDARDS FOR MEN

A qualifying standard 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6
Age: 16-18 Age: 19-23
1 Speed run – 100 m (in seconds) 14.2 14.6 15.0 15.4 15.8 14.0 14.4 14.8 15.2 15.6
2 Strength exercise – pull-up on the high bar (number of pull-ups) 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5
3 Speed-Strength exercise – standing long jump (in centimeters) 190 180 170 160 150 220 210 200 190 180

PHYSICAL TRAINING STANDARDS FOR WOMEN

A qualifying standard 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6
Age: 16-18 Age: 19-23
1 Speed run – 100 m (in seconds) 17.2 17.6 18.0 18.4 18.8 17.0 17.2 17.6 18.0 18.4
2 Strength exercise – Upperarm on the gymnastic bench, lying position, number of flexes and extensions on hands 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6
3 Speed-Strength exercise – standing long jump (in centimeters) 170 165 160 155 150 175 170 165 160 155