XƏBƏR VƏ ELANLAR

Milli Aviasiya Akademiyasının Kitabxanası “Taylor & Francis Group” bazasına bir aylıq sınaq istifadə imkanı əldə etmişdir.

Milli Aviasiya Akademiyasının kitabxanası 07 may 2024-cü il tarixindən 06 iyun 2024-cü il tarixinədək “Taylor & Francis Group” bazasından sınaq istifadə imkanı əldə etmişdir. Kitabxana bu bazaya giriş imkanı əldə etməklə 16000 e-kitabın tam mətnini sizin üçün əlçatan edir. Taylor & Francis elm, texnologiya, mühəndislik, tibb, humanitar və sosial elmlər üzrə e-kitabların vahid platformasıdır. Sözügedən platformada bioelm (Bioscience), süni mühit (Built Environment), ünsiyyət araşdırmaları (Communication Studies), K-12 resurslar (K-12 Resources), beynəlxalq inkişaf tədqiqatları (Development Studies) və s. digər müasir mövzularda da kifayət qədər məlumatla tanış ola biləcəksiniz.

Bunu paylaşın:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin