XƏBƏR VƏ ELANLAR

SOCAR-ın “Elmi Tərəqqi Fondu” elmi-tədqiqat layihələri üzrə 2021-ci il üçün müsabiqə elan edir

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Elmi Tərəqqi Fondu”nun elmi-tədqiqat layihələrinin və digər elmi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üzrə 2021-ci il üçün müsabiqə haqqında

E L A N

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Elmi Tərəqqi Fondu” (bundan sonra – Fond) Azərbaycan Respublikasında neft-qaz, neft-kimya sənayesi ilə bağlı aktual təbiət və texnika elmləri sahəsində dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən fundamental və tətbiqi xarakterli elmi-tədqiqat layihələrini dəstəkləmək, Milli Aviasiya Akademiyasında (bundan sonra MAA) və/və ya MAA ilə əməkdaşlıq edən elmi-tədqiqat və tədris müəssisələrində fəaliyyət göstərən alimlərin və müvəqqəti yaradılmış yaradıcı kollektivlərin elmi fəaliyyətini stimullaşdırmaq və onlara əlavə yaradıcılıq imkanı yaratmaq məqsədilə 2021-ci il üçün müsabiqə

E L A N  E D İ R

 1. Fondun fəaliyyəti aşağıdakı elm sahələrini əhatə edir:
  • Yer elmləri;
  • Fizika-texnika elmləri;
 2. Aşağıdakı prioritet istiqamətlər üzrə təqdim edilən layihələrə üstünlük veriləcəkdir:
  • neftqazçıxarmada riyazi modelləşdirmə, diaqnostika, nəzarət və idarəetmə sistemləri;
  • dünya standartlarına cavab verən mühərrik yanacaqlarının və yağlarının alınması üçün mütərəqqi texnologiyaların yaradılması, neft emalının dərinləşməsi;
  • ənənəvi və qeyri ənənəvi karbohidrogen yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və işlənilməsinin yeni texnologiyalarının və Azərbaycanın neft-qaz kompleksinin ehtiyat bazasının inkişaf proqnozu;
  • quruda və dənizdə neft-qaz əməliyyatlarının keçirilməsi zamanı ətraf mühitin qorunması;
  • neft-qaz yataqlarının neftveriminin artırılmasında innovativ texnolojiyaların tətbiqi;
  • neft sənayesində olan problemlərin həllində nanotexnologiyaların tətbiqi;
  • neft quyu və avadanlıqlarında parafin, qətran, asfalten və qum çökmə problemləri;
  • quruda və dənizdə neft-qaz sahəsi obyektlərinin monitorinqində müasir robototexnika və dronlardan istifadə;
  • neft-qaz kompleksində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi problemləri.
 3. Müsabiqə fundamental və tətbiqi xarakterli elmi tədqiqat layihələri (müsabiqə növünün kodu: ET) nominasiyası üzrə keçirilir.
 4. Müsabiqədə ancaq MAA-nın əməkdaşları və ya onlarla birgə layihədə çalışan SOCAR-ın işçiləri iştirak edə bilərlər. Layihələr müsabiqəyə fərdi və kollektiv formada təqdim oluna bilər. Müsabiqəyə təqdim edilən layihə həmin layihə üzrə rəhbərlə təmsil olunmalıdır.
 5. Müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizələr, ərizəyə əlavə olunan müvafiq sənədlər və digər müşayiətedici materiallar 2021-ci ilin oktyabr ayının 20-dən noyabr ayının 20-dək hər gün (şənbə və bazar günləri istisna olmaqla) saat 10:00-dan 17:00-dək Fondun Müsabiqə Komissiyasında qəbul edilir. Layihələr müəyyən olunmuş formaya uyğun tərtib olunaraq digər sənədlərlə birlikdə Fondun Müsabiqə Komissiyasına (Ünvan: AZ-1045, Bakı şəhəri, Mərdəkan pr. 30, Milli Aviasiya Akademiyası) layihə rəhbəri tərəfindən birbaşa çatdırmaqla və qeydiyyatdan keçirmək yolu ilə təqdim olunmalıdır. Müsabiqə ilə əlaqədar əlavə məlumatları Müsabiqə Komissiyasına (tel.: (012)4972632; e-mail: yashar.baghirov@naa.edu.az) müraciət etməklə əldə etmək olar.
 6. Müsabiqədə iştirakın xüsusi şərtləri:
  • Fondun İdarə Heyətinin və Müsabiqə Komissiyasının üzvləri müsabiqədə iştirak edə bilməzlər;
  • layihə rəhbəri və ya icraçı eyni zamanda yalnız iki layihə üzrə müsabiqədə iştirak edə bilər: bir layihə üzrə layihə rəhbəri, digər layihə üzrə isə icraçı qismində müsabiqədə iştirak etmək olar;
  • layihə rəhbəri və icraçı müsabiqədə iştirak etdiyi və layihənin həyata keçirildiyi dövrdə MAA və ya SOCAR-la əmək münasibətində olmalıdır;
  • bir layihə üzrə iştirakçıların (layihə rəhbəri və içraçılar) ümumi sayı 10 nəfərdən çox olmamalıdır. Yalnız İdarə Heyətinin qərarı ilə layihə iştirakçılarının sayı artırıla bilər.
 7. Aşağıdakı hallarda layihələr Müsabiqə Komissiyası tərəfindən qəbul olunmur:
  • müsabiqədə iştirakın xüsusi şərtləri pozulduqda;
  • digər mənbələrdən (dövlət büdcəsindən, kənar fondlardan və s. təşkilat və ya qurumlardan) maliyyələşdirilən (və yaxud maliyyə dəstəyi almış) analoji məzmunlu layihə təqdim edildikdə;
  • layihələr müsabiqədə iştirak üçün sənədlərin qəbulu günü bitdikdən sonra təqdim edildikdə;
  • tələb olunan elm və ya tədqiqat sahələrinə aid olmayan layihə təqdim edildikdə.
 8. Müsabiqədə iştirakın xüsusi şərtlərinin və ya layihəyə dair tələblərin pozulması  halları istənilən mərhələdə layihənin maliyyələşdirilməsinin dayandırılması üçün əsasdır.
 9. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:
  • məzmununu, elmi istiqamətini, annotasiyasını və s. təsbit edən layihə barədə ümumi məlumatlar (Forma 2);
  • layihənin xərclər smetası (Forma 3);
  • layihə rəhbəri, icraçılar və onların çalışdığı qurum barədə məlumat (Forma 4);
  • layihə rəhbərinin və hər bir icraçının şəxsiyyət vəsiqəsinin, VÖEN-nin (əgər varsa) surəti, iş yerindən arayış. 

   Ərizə və məlumat formalarının nümunələrini MAA-nın www.naa.edu.az saytlarından əldə etmək olar.

 10. Ərizənin (Forma 1), ərizəyə əlavə olunan sənədlərin (Formalar 2-4) və digər müşayiətedici materialların elektron variantının kağızda olan varianta tam uyğun olmasına məsuliyyəti layihə rəhbəri daşıyır.
 11. Təqdim edilən layihənin ümumi məbləği xərclər smetasına bütün vergi və digər məcburi ödənişlər daxil edilməklə müəyyən edilməlidir.
 12. Qalib layihələrin xərclər smetası müqavilə əsasında layihələrin maliyyələşdirilməsi üzrə icraçı təşkilat olan “Partnyor Elmin İnkişafına Dəstək” İctimai Birliyi tərəfindən maliyyə-təsərrüfat ekspertizasından keçirildikdən sonra Müsabiqə Komissiyası onları təsdiq etmək üçün Fondun İdarə Heyətinə təqdim edir.

SOCAR-ın “Elmi Tərəqqi Fondu”nun İdarə Heyəti

Forma 1

Forma 2

Forma 3

Forma 4

Forma 5

Forma 6

Bunu paylaşın:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin