MƏRKƏZLƏR

IATA – Azərbaycan, rus və ingilis dillərində “Təhlükəli Yüklərin Daşınması” üzrə kurslar keçmək, imtahan qəbul etmək və IATA sertifikatları vermək hüququna malikdir.

Milli Aviasiya Akademiyasının Texniki Xidmət Məktəbi  hava gəmilərinə texniki xidmət personalının hazırlığı üzrə Azərbaycanın Aviasiya Qaydalarının AAQ-147 tələbləri əsasında fəaliyyət göstərən ixtisaslaşmış tədris müəssisəsidir.

Milli Aviasiya Akademiyasının İT Mərkəzinin əsas vəzifəsi tədris prosesinə, MAA-nın inzibati və təsərrüfat fəaliyyətinə müasir informasiya texnologiyalarının tətbiq etməkdən ibarətdir.