ETNAPİ

Süni İntellekt Texnologiyaları Şöbəsi

Süni İntellekt Texnologiyaları şöbəsi 2020-ci ildə yaradılmışdır. Şöbəyə texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fuad Həsən oğlu Dadaşov rəhbərlik edir.

Süni İntellekt Texnologiyaların Aviasiya sahəsində tətbiqi:

  • Süni İntellekt Texnologiyaları əsasında təsvirlərin real zaman miqyasında adaptiv təhlili;
  • Biotibbi siqnalların ani dəyişmələrinin mikroprosessor sistemləri vasitəsilə aşkarlanması;
  • Süni İntellekt Texnologiyalarının Aviapersonalın sinergetik prinsip əsasında funksional etibarlılığının təmini.

Şöbədə görülən işlər:

  • Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Tərəqqi Fondunun sifarişi ilə “İnsan-operatorun çətin psixofizioloji vəziyyətini korreksiya edən intellektual sistemin” işlənib hazırlanması.

Şöbədə 7 məqalə çap olunmuşdur.

Əlaqə

(+994 12) 525 98 08