PİLOTLARIN HAZIRLIĞI MƏRKƏZİ

Pilotların Hazırlığı Mərkəzinin Nəzəri Hazırlıq Şöbəsi (PHM NHŞ)

Milli Avisiya Akademiyasının (MAA) Pilotların Hazırlığı Mərkəzinin Nəzəri Hazırlıq Şöbəsi “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin bütün struktur bölmələri, həmçinin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən aviasiya müəssisələri və şirkətləri, digər nazirlik və dövlət qurumlarının aviasiya xidməti strukturları üçün mütəxəssislərin ilkin, yenidən hazırlıq və ixtisasartırma kurslarını həyata keçirir. Kursları müvəffəqiyyətlə bitirən mütəxəssislərə müvafiq sertifikatlar verilir.

MAA-nın PHM NHŞ-də tədris prosesi “Azərbaycan Hava Yolları” QSC tərəfindən tədris kurslarının təsdiq olunmuş illik plan-qrafikinə, aviamüəssisələrin və aviaşirkətlərin müraciətlərinə, şirkətlərlə bağlanmış olan müqavilələrə və “Azərbaycan Hava Yolları” QSC tərəfindən mövcud plan-qrafikə edilən əlavələr əsasında təşkil edilir. PHM NHŞ-də tədris prosesi Azərbaycanın Aviasiya Qaydalarına, beynəlxalq aviasiya təşkilatlarının tələblərinə və tövsiyələrinə uyğun tərtib olunmuş, Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası tərəfindən bəyənilmiş, sifarişçilərlə razılaşdırılmış və MAA-nın rektoru tərəfindən təsdiq olunmuş tədris planları və proqramları əsasında aparılır. PHM NHŞ-də tədris prosesini MAA-nın kafedralarının aidiyyatı sertifikatları olan professor-müəllim heyətinin üzvləri, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin, aviaşirkətlərin və aviamüəssisələrin aparıcı mütəxəssisləri, xarici ölkələrdən dəvət olunmuş təlimatçılar təmin edirlər.

Tədris prosesinin təşkili və həyata keçirilməsi, tədris kurslarının kompleks tədris metodiki model işlənmələrinin həyata keçirilməsi daxil olmaqla, hazırlıq sisteminə və onun nəticələrinin qiymətləndirilməsinə peşəkar yanaşmanı nəzərdə tutan TRAINER ICAO-nun müasir metodologiyasına əsaslanır. PHM NHŞ İnternetə çıxmaq imkanı olan, EASA-PART 147 tələblərinə, beynəlxalq müasir standartlara uyğun quraşdırılmış texniki video və audio təqdimat vasitələri ilə təchiz olunmuş ixtisaslaşmış auditoriyalara, oxu zalına malik elektron kitabxanaya, kompüterlərlə təchiz olunmuş imtahanlara hazırlıq və biliklərin yoxlanması imkanı olan sinif otaqlarına malikdir. PHM NHŞ real aviatexniki qurğuların kompüter modelləşdirilməsi və metodiki tələb olunan şəraitin (həmçinin, fövqəladə halların) simulyasiyası daxil olmaqla praktiki və laboratoriya dərslərin keçirilməsi üçün bütün lazımi material-texniki və laboratoriya bazasına malikdir.

Bortbələdçilərin peşəkar biliklərinin praktiki öyrənilməsi sinfində fotonümayişli bortbələdçinin iş yerinin (Embraer-170/190, А-319/320, A-340-500, B-757-200, B-767-300, B-787 Dreamliner HG-lərinin tipləri üzrə) prosedur modelləşdirilməsi, lazımi audiomüşaiyətlə HG-lərinin biznes və ekonom klass sərnişin salonlarının konstruksiyalarının bölmələri, ilkin tibbi yardımın göstərilməsi qaydalarının öyrədilməsi üçün imitasiyalı (əyani) manekenlərin trenajorları vardır. Bu manekenlərin aşağıdakı növləri vardır:

 • Ürək-nəfəs reanimasiya fantom-sistemi (Ambu Man C);

 • Müxtəlif zədələr toplusuna malik tam boylu maneken (Full Body CPR/Trauma);

 • Kontrollerli uşaq maneken-trenajor;

 • Nəfəs yollarına yad predmetlərin düşməsi zamanı xilasetmə sistemi (Choking manikin).

Aviasiya personalının qəza-xilasetmə hazırlığı üzrə praktiki dərslər HG-nin əsas və ehtiyat qapılarını, HG-dən qəza hallarına çıxmanı, kabinənin və sərnişin salonunun tüstülənməsinin və yanmasının imitasiyasını, salonda rabitə və əlaqənin, sərnişinlər və bortbələdçilər üçün qəza stasionar oksigen sisteminin işə düşməsini imitasiyasını nəzərdə tutan Dооr Trainer (А-319/320, В-757-200; ATR-42/72) trenajorunda həyata keçirilir. Tədris prosesində instruktor yerindən məsafədən idarə olunan, həssas vericilərlə təchiz olunmuş çoxməqsədli  tüstü və yanğın trenajorundan və çox istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulan yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə olunur. Suda qəza-xilasetmə işləri üzrə hazırlıq xilasedici qayıqlar sistemindən və digər lazımi qurğulardan istifadə etməklə 25 metrlik qış hovuzunda həyata keçirilir.

Aeroportların aviasiya təhlükəsizlik sisteminin əməkdaşları praktiki dərslərini HG sərnişinlərinin və baqajın baxışdan keçirilməsinin real monitorinq kompleksi ilə təchiz olunmuş xüsusi auditoriyalarda keçirlər.

PHM NHŞ CRM qurğuları üzrə dərslərin təcrübi hissəsini keçilməsi zamanı vəziyyət modelləşdirilməsi prosesində lazım olanların hamısına malikdir: HG-lərinin tipləri üzrə nümayiş trenajorları (İL-76TD; ATR-42/72; A-319/320, B-757-200; Mi-8MTV1, Mi-171 və s.), audio və video yazan sistemlər, insan faktorunun sahəsində tədris üzrə ICAO-nun rəhbər sənədinə (Doc.9683) əsasən hədəf və səhv amillərin idarə edilməsi modelinin öyrənilməsi prosesində effektli istifadə etmək imkanı yaradan təlim materiallarına baxmaq və analiz etmək üçün müvafiq auditoriyalar.

PHM NHŞ-də modullu CBT tədris proqramlarının köməyi ilə IATA-nın 7, 8, 9, 10, 11 və 12-ci kateqoriyalı aviasiya personalının “Hava nəqliyyatı ilə təhlükəli yüklərin daşınması” kursunun tədris sistemi tətbiq olunur. PHM NHŞ-də texniki və səs izolyasiyası təminatı üzrə ICAO-nun tələblərinə uyğun tam ixtisaslaşmış auditoriyalarda HG-nin uçuş heyətlərinin və HHİ xidmətinin dispetçerlərinin ingilis dili biliklərinin ICAO-nun qiymət şkalasına uyğun olaraq yoxlanılması aparılır. PHM NHŞ-də HG-nin uçuş heyəti, HG-nin yerüstü texniki xidmətinin mühəndis-texniki heyəti, aviasiya təhlükəsizliyi, havada hərəkətin idarə olunması, aviasiya daşımaları xidmətlərinin mütəxəssisləri daxil olmaqla geniş spektrdə aviasiya personalına ilkin hazırlıq, yenidən hazırlıq və ixtisasartırma tədris kursları həyata keçirilir. Hər bir kursun tədris proqramında TRAİNER ICAO-nun tədris metodikasında nəzərdə tutulan nəzəri və təcrübi məşğələlərin uyğun keçirilməsi, test üsulu  daxil olmaqla tədris kurslarının nəticələrinin yoxlanması nəzərdə tutulur.

PHM NHŞ-də ilkin hazırlıq aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:

 • CPL (A) + MPL (A) ATPL (A) (FROZEN) proqramı  üzrə pilotların ilkin nəzəri hazırlığı (təyyarə);
 • CPL (A) + MPL (A) ATPL (A) (FROZEN) proqramı  üzrə qadın-pilotların ilkin nəzəri hazırlığı (təyyarə);
 • CPL (H) + MPL (A) ATPL (A) (FROZEN) proqramı  üzrə pilotların ilkin nəzəri hazırlığı (helikopter);
 • HG-lərinin bortbələdçilərinin ilkin hazırlığı (Embraer-170/190, А-319/320, A-340-500, B-757-200, B-767-300, B-787 Dreamliner, Gulfstream-200/500 HG-lərinin tipləri üzrə);
 • HG-nin bort operatorlarının ilkin hazırlığı (İL-76TD, АN-12 HG-lərinin tipləri üzrə);
 • Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə aviasiya personalının (kateqoriyalar üzrə) ilkin hazırlığı;
 • Hava nəqliyyatı ilə təhlükəli yüklərin daşınması üzrə aviasiya personalının (IATA-nın 7, 8, 9, 10, 11, 12-ci kateqoriyaları üzrə) ilkin hazırlığı;
 • İnsan amili sahəsi üzrə aviasiya personalının (kateqoriyalar üzrə) ilkin hazırlığı;
 • CRM sahəsi üzrə aviasiya personalının (kateqoriyalar üzrə) ilkin hazırlığı;
 • HG-nin qəza-xilasetmə vasitələri və fövqəladə hallarda fəaliyyət üzrə aviasiya personalının (HG-nin tipi üzrə) ilkin hazırlığı;
 • TCAS və EGPWS sistemləri üzrə HG-nin uçuş heyətinin ilkin hazırlığı;
 • Yerüstü donmaya qarşı müdafiə üzrə HG-nin uçuş heyətinin ilkin hazırlığı;
 • A; B1 və B2 kateqoriyaları üzrə HG-nin yerüstü xidmətlərinin texniki personalının ilkin hazırlığı;
 • HHİE dispetçerlərinin ilkin hazırlığı;
 • DİSPATCH uçuşların planlaşdırılması xidməti mütəxəssislərinin ilkin hazırlığı;
 • Aeroportun perronunda HG-nə xidmətin göstərilməsi üzrə agentlərin ilkin hazırlığı;
 • İlkin tibbi yardımın göstərilməsi sahəsində aviasiya personalının (kateqoriyalar üzrə) ilkin hazırlığı.

PHM NHŞ-də aviasiya personalının yenidən hazırlığı aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilir:

 • HG-nin yeni tipləri üzrə uçuş heyətinin yenidən hazırlığı (ATR-42/72, А-319/320, A-340-500, B-757-200, B-767-300, B-787 Dreamliner; İL-76ТD; Mi-8МТV1; Мi-171);
 • HG-nin yeni tiplərinə texniki xidmətin göstərilməsi üzrə mühəndis-texniki heyətin (B1) yenidən hazırlığı (Embraer-170/190, А-319/320, A-340-500, B-757-200, B-767-300, B- B-787 Dreamliner; İL-76ТD; B-747;Мi-8МТV1; Мi-171);
 • HG-nin bortbələdçilərinin yenidən hazırlığı (HG-nin tipləri üzrə);
 • HG-nin yeni tiplərinə texniki xidmətin göstərilməsi üzrə mühəndis-texniki heyətin (B2) yenidən hazırlığı (Embraer-170/190, А-319/320, A-340-500, B-757-200, B-767-300, B-787 Dreamliner; İL-76ТD; B-747;Мi-8МТV1; Мi-171);
 • HG-nə texniki xidmətin göstərilməsi üzrə mühəndis-texniki heyətin yenidən hazırlığı (B1 kateqoriyasından B2 kateqoriyasına);
 • HG-nə texniki xidmətin göstərilməsi üzrə mühəndis-texniki heyətin yenidən hazırlığı (B2 kateqoriyasından B1 kateqoriyasına).

PHM NHŞ-də aviasiya personalının ixtisasartırma prosesi aşağıdakı qeyd olunan sahələr üzrə həyata keçirilir:

 • HG-nin tipləri üzrə uçuş heyətinin ixtisasartırması (Embraer-170/190, А-319/320, A-340-500, B-757-200, B-767-300,  B-787 Dreamliner; İL-76ТD; B-747;Мi-8МТV1; Мi-171);
 • Мi-8МТV1; Мi-171; АN-12; ES-155B1; AS-332ILI);
 • HG-nin tipləri üzrə yerüstü texniki xidmət göstərən mühəndis-texniki heyətin ixtisasartırması (ATR 42/72; A-319/320; B-757-200; B-767; İL-76ТD; Мi-8МТV1; Мi-171; АN-12; ES-155B1; AS-332ILI);
 • HG bort bələdçilərinin ixtisasartırması;
 • HHİE dispetçerlərnin ixtisasartırması;
 • Aviasiya təhlükəsizliyi sahəsində aviasiya personalının (kateqoriyalar üzrə) ixtisasartırması;
 • Hava nəqliyyatı ilə təhlükəli yüklərin daşınması üzrə aviasiya personalının (IATA-nın 7, 8, 9, 10, 11, 12-ci kateqoriyaları üzrə) ixtisasartırması;
 • CRM sahəsi üzrə aviasiya personalının (kateqoriyalar üzrə) ixtisasartırması;
 • HG-nin qəza-xilasetmə vasitələri və fövqəladə hallarda fəaliyyət üzrə aviasiya personalının (HG-lərinin tipi üzrə) ixtisasartırması;
 • Qəza-xilasetmə və aeroportların yanğından mühafizə xidmətlərinin ixtisasartırması.

“AZAL” QSC Milli Aviasiya Akademiyasının struktur bölməsi kimi müxtəlif ölkələrin mülki aviasiya tədris müəssisələri ilə beynəlxalq əməkdaşlıq prosesində iştirak edir, və həmçinin MDB, Latviya və Litva kimi ölkələrin Mülki Aviasiya Tədris Müəssisələri Assosiyasiyasının tam hüquqlu üzvüdür.

PHM NHŞ-də dərslərin keçirilməsinə MAA-nın ixtisas kafedralarının professor-müəllim heyətindən ən təcrübəli, ixtisaslı təlimatçılar və həmçinin Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək  Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət  Mülki Aviasiya Agentliyi tərəfindən hüquqi icazə almış, “Train the Trainer” kursu daxil olmaqla lazımi təlimatçı hazırlığı keçmiş “AZAL” QSC-nın müvafiq struktur bölmələrinin aparıcı mütəxəssisləri cəlb olunurlar.

Pilotların Hazırlığı Mərkəzinin Nəzəri Hazırlıq Şöbəsinin əməkdaşları:

 • Cəfər Nəzərov – şöbənin rəisi
 • İlham Muradov – rəis müavini
 • Nellya Xalikova – kompüter operatoru
 • Səbinə Mirzəmətova – metodist
 • Güllü Məmmədova – metodist
 • Seymur Quliyev – təhlükəli yüklər üzrə təlimatçı-müəllim
 • Lyudmila Baranova – böyük laborant
 • Nigar Şərifzyanova– böyük laborant
 • Viktor Buzdalin – laborant
 • Arif Hüseynov – mühəndis

 

PHM NHŞ-in rəisi Cəfər Əminulla oğlu Nəzərov – Kremençuq Uçuş məktəbinin pilot ixtisası üzrə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Respublikasının Yevlax şəhərində birləşmiş aviasiya dəstəsində 1970-ci ildə başlamışdır. Azərbaycan Respublikasının əməkdar pilotudur.

Əlaqə

(+994 12) 525 98 08 (28-74); (20-29)