AEROSPACE FACULTY

Computer Engineering

Computer Engineering müasir hesablama sistemlərinin, kompüterlə idarə olunan avadanlıqların və intellektual qurğular şəbəkələrinin proqram və aparat komponentlərinin layihələndirilməsi, qurulması, tətbiqi və texniki xidməti üzrə elm və texnologiyanı özündə təcəssüm etdirən ixtisasdır.

Bu ixtisas çərçivəsində 2024-cü ildən yenilənmiş tədris planına uyğun olaraq bakalavr hazırlığı aşağıdakı istiqamətlər üzrə aparılır:

 • Süni intellekt
 • Kibertəhlükəsizlik
 • Veb proqramlaşdırma
 • Şəbəkə və sistem inzibatçılığı
 • Daxilə quraşdırılmış sistemlər
 • Proqram məhsullarının keyfiyyət təminatı.

EDUCATION Azərbaycaningilis dillərindədir.

Tədris Planı

Table
I Kurs II Kurs III Kurs IV Kurs
Payız - I semestr Payız - III semestr Payız - V semestr Payız - VII semestr
 1. Azərbaycan tarixi
 2. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya
 3. İngilis dili-1
 4. Xətti cəbr və analitik həndəsə
 5. Mülki müdafiə
 1. Fizika
 2. Diskret riyaziyyat
 3. Proqramlaşdırmanın əsasları-2
 4. Dövrələr nəzəriyyəsi
 5. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 6. Kompüter arxitekturası
 1. Database Systems
 2. Computer Networks
 3. Kompüter sistemlərinin təhlükəsizliyi
 4. Rəqəmsal sistemlər
  Yaz - II semestr Yaz - IV semestr Yaz - VI semestr Yaz - VIII semestr
  1. İngilis dili-2
  2. Kompüter mühəndisliyinin əsasları
  3. Proqramlaşdırmanın əsasları-1
  4. Riyazi analiz
  5. Diferensial tənliklər
  6. Kompüter qrafikası
  1. Elektronikanın əsasları
  2. Verilənlərin strukturu və alqoritmlər
  3. Operational Systems
   Təcrübə

   Photo Gallery

   *The rules of admission to the Bachelor's level can be found here.