AEROSPACE FACULTY

Information Technologies

Information Technologies istifadəçilərə şəxsi, təşkilati və ictimai məqsədlərinə nail olmaq üçün təhlükəsiz hesablama texnologiyalarını seçmək, inkişaf etdirmək, tətbiq etmək, inteqrasiya etmək və idarə etmək üçün sistemli yanaşmaların öyrənilməsini özündə birləşdirən ixtisasdır.

Bu ixtisas çərçivəsində 2024-cü ildən yenilənmiş tədris planına uyğun olaraq bakalavr hazırlığı aşağıdakı istiqamətlər üzrə aparılır:

 • Süni intellekt
 • Kibertəhlükəsizlik
 • Veb proqramlaşdırma
 • DevOps mühəndisliyi
 • Proqram məhsullarının menecmenti.

EDUCATION Azərbaycaningilis dillərindədir.

Tədris Planı

Table
I Kurs II Kurs III Kurs IV Kurs
Payız - I semestr Payız - III semestr Payız - V semestr Payız - VII semestr
 1. Azərbaycan tarixi
 2. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya
 3. İngilis dili-1
 4. Xətti cəbr və analitik həndəsə
 5. Mülki müdafiə
 1. Fizika
 2. Modern Programming Languages
 3. Verilənlərin strukturu və alqoritmlər
 4. Multimediya texnologiyaları
 5. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 6. Diskret riyaziyyat
 1. Kompüter arxitekturası
 2. Computer Networks
 3. İnsan-kompüter interfeysi
 4. Veb sistemləri və texnologiyaları
Yaz - II semestr Yaz - IV semestr Yaz - VI semestr Yaz - VIII semestr
 1. İngilis dili-2
 2. İnformasiya texnologiyalarının əsasları
 3. Basics of Programming
 4. Riyazi analiz
 5. Differensial tənliklər
 1. Database Systems
 2. İT layihələrin idarə edilməsi
 3. Süni intellekt
 4. Operational Systems
Təcrübə

Photo Gallery

*The rules of admission to the Bachelor's level can be found here.