БАКАЛАВРИАТ

Дорогие абитуриенты!

Прием студентов в Национальную Академию Авиации осуществляется в соответствии с правилами приема, утвержденными Государственным Экзаменационным Центром и ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» («Азербайджанские Авиалинии»).

Абитуриенты, соответствующие требованиям, которые указаны в правилах приема, зачисляются в Национальную Академию Авиации исходя из результатов тестовых экзаменов и общего конкурса, проводимого Государственным Экзаменационным Центром.

Образовательные программы специальностей НАА разработаны на основе современных требований, которые предъявляются к специалистам рынка труда нашей страны и мира, с использованием опыта ведущих научных и образовательных центров, промышленных предприятий и компаний, и утверждены Министерством науки и образования Азербайджанской Республики.

Для получения информации о специальностях НАА ЗАО («AZAL»), предлагаем вашему вниманию краткую характеристику этих специальностей.

Желаем Вам успехов!

2024/2025-cü tədris ili üçün Milli Aviasiya Akademiyasının bakalavriat səviyyəsi ixtisaslarına

ПЛАН ПРИЕМА

LAYİHƏ
Код специальности Специальность Итого Количество мест, предлагаемых учебным заведением Ежегодная плата студентов за обучение на платной основе (в манатах) Паспорт специальности
Азербайджанское отделение Русское отделение Английское отделение
Очное Заочное Очное Заочное Очное Заочное Очное Заочное
1 050639 Инженер по полетам 20 20 2500

Ссылка

2 050613 Организация движения воздушного транспорта 20 20 2500

Ссылка

3 050601 Аэрокосмическая инженерия 75 30 15 30 2500

Ссылка

4 050507 Гидрометеорология 20 20 2500

Ссылка

5 050603 Инженер по авиационной безопасности 45 30 15 2500

Ссылка

6 050621 Инженер по логистическим и транспортным технологиям 50 20 15 15 2500

Ссылка

7 050636 Инженер по радиотехнике и телекоммуникации* 20 20 2500

Ссылка

8 050604 Инженер-приборостроитель 35 20 15 2500

Ссылка

9 050607 Инженер-электрик и электронщик 35 20 15 2500

Ссылка

10 050608 Инженер-энергетик 20 20 2500

Ссылка

11 050634 Инженер по автоматизации процессов 20 20 2500

Ссылка

12 050606 Инженер-эколог 35 20 15 2500

Ссылка

13 050616 Информационные технологии 60 30 30 2500

Ссылка

14 050620 Компьютерная инженерия 65 20 45 2500

Ссылка

15 050630 Инженерная физика 20 20 2500

Ссылка

16 050629 Инженер по мехатронике и робототехнике 50 20 15 15 2500

Ссылка

17 050623 Materiallar mühəndisliyi 20 20 2500

Ссылка

18 050628 Mexanika mühəndisliyi 20 20 2500

Ссылка

19 050402 Biznesin idarə edilməsi 30 30 2500

Ссылка

20 050405 Экономика* 30 30 2500

Ссылка

21 050406 Финансы* 30 30 2500

Ссылка

22 050408 Менеджмент* 30 30 2500

Ссылка

23 050206 Правоведение 120 75 15 15 15 4000 2500

Ссылка

* Müsabiqə Azərbaycan və rus bölmələri ilə birgə aparılır, tədris Azərbaycan dilindədir.

Дорогие абитуриенты!

2024-2025-cü tədris ili üçün «Azərbaycan Hava Yolları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Milli Aviasiya Akademiyasına tələbə qəbulu qaydalarını Sizin diqqətinizə təqdim edirik:

 1. Международной Организацией Гражданской Авиации (ИКАО) в качестве единого для общения в международном воздушном пространстве и эксплуатации авиационной техники принят английский язык. В связи с этим в первую группу специальностей Национальной Академии Авиации могут быть приняты абитуриенты, сдавшие в качестве «иностранного языка» экзамен по английскому языку на экзаменах, проводимых Государственным Экзаменационным Центром (ГЭЦ).
 2. MAA-nın ixtisaslarının ingilis dili bölməsinə keçirilən qəbul müsabiqəsində, müsabiqə şərtlərinə cavab verən Azərbaycan və rus bölmələrinin abituriyentləri birgə iştirak edə bilərlər.
 3. 050639 «Uçuş mühəndisliyi», 050613 «Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili», 050601 «Aerokosmik mühəndislik» ixtisaslarının ingilis dili bölmələrində və 050206 «Hüquqşünaslıq» ixtisasının qiyabi təhsil formasında təhsil müddəti 5 (beş) ildir. Bütün digər ixtisaslarda və akademik qruplarda təhsil müddəti 4 (dörd) ildir.
 4. MAA-nın 050405 «İqtisadiyyat», 050406 «Maliyyə», 050408 «Menecment» və 050636 «Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi» ixtisaslarına keçirilən qəbul müsabiqəsində Azərbaycan və rus bölmələrinin abituriyentləri birgə iştirak edə bilərlər. Bu ixtisaslarda tədris Azərbaycan dilindədir.
 5. MAA-nın 050639 «Uçuş mühəndisliyi» və 050613 «Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili» ixtisaslarına qəbul olmaq istəyən abituriyentlər 4 mart – 3 may 2024-cü il tarixləri müddətində Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Tibb-sanitar İdarəsinin Aviasiya poliklinikasının Həkim­uçuş ekspert komissiyasında peşə seçimi nəzərə alınmaqla xüsusi tibbi müayinədən, «Psixofizioloji peşə seçimi» xüsusi qabiliyyət müsabiqəsindən keçməli və MAA-da «Fiziki hazırlıq» üzrə normativləri yerinə yetirməlidirlər.
 6. 050639 «Uçuş mühəndisliyi» və 050613 «Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili» ixtisaslarına tibbi müayinəni və xüsusi qabiliyyət müsabiqələrini müvəffəqiyyətlə keçmiş 23 yaşına qədər abituriyentlər qəbul oluna bilərlər. Həmin ixtisasların abituriyentləri eyni zamanda MAA-nın DİM tərəfindən elanda göstərilən bütün digər birinci qrup ixtisaslarına qəbul olmaq hüququna malikdirlər.
 7. MAA-nın DİM tərəfindən elanda göstərilən bütün digər ixtisaslarına qəbul olan abituriyentlər yaşadıqları ərazidə və ya qeydiyyatda olduqları poliklinikalarda ümumi qaydada tibbi müayinədən keçərək, sağlamlıq haqqında sənədlərini MAA-ya təqdim etməlidirlər. 
 8. Граждане зарубежных государств могут обучаться в Национальной Академии Авиации только на платной основе.

Примечание: 2024/2025-ci tədris ili üçün Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu elanının tam mətni, müsabiqə şərtləri, ali təhsil müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə müsabiqə şərtləri DİM-in “Abituriyent № 2” jurnalında dərc edilib (13.03.2024).

Вниманию абитуриентов, желающих поступить на специальности 050639 «Инженер по полетам » и 050613 «Организация движения воздушного транспорта» Национальной Академии Авиации.

 

 • Медицинское освидетельствование абитуриентов Национальной Академии Авиации по специальностям «Инженер по полетам » и «Организация движения воздушного транспорта» проводится на основании требований, которые предъявляют Авиационные Правила Азербайджана.
 • Абитуриенты и студенты по специальности «Инженер по полетам» проходят медицинское освидетельствование на основании относящихся к Авиационным Правилам Азербайджана «Медицинских положений при выдаче свидетельств экипажу воздушного судна» (AAR-PEL-004), одновременно «Приемлемых методов установления соответствия» (AMC) и «Инструктивной документации» (GM) (G-PEL-002). Оценка медицинской пригодности абитуриентов и студентов проводится на основании требований, которые представлены в Главе «В» настоящих Правил.
 • «Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili» ixtisasının abituriyent və tələbələri Azərbaycanın «Havada hərəkəti idarə edən dispetçerlərə şəhadətnamələrin verilməsi» (AAR-PEL-006) Aviasiya Qaydaları, bu Qaydalara «Uyğunluğun təmin edilməsinin məqbul qaydaları» (AMC) və «Rəhbər materiallar» (GM) (G-PEL-003) əsasında tibbi müayinədən keçirlər. Abituriyentlərin və tələbələrin tibbi yararlılığının qiymətləndirilməsi Qaydaların IV hissənin «Havada hərəkəti idarə edən dispetçerlərə tibbi tələblər»in «B» fəslinin meyarları əsasında aparılır.
 • Aviasiya Poliklinikasında «Uçuş mühəndisliyi» və «Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili» ixtisaslarının abituriyent və tələbələri kliniki-laborator analizdən, LOR, okulist, nevropatoloq, terapevt, EEQ və EKQ, USM, spirometriya, rentgen və digər tibbi müayinələrdən keçirlər. Eşitmə, görmə, çəki və boy ölçüləri, vestibulyar aparatın göstəriciləri normada olmalıdır, fiziki qüsurlar, NİTQ pozğunluğu olmamalıdır.
 • «Uçuş mühəndisliyi» və «Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili» ixtisaslarının abituriyent və tələbələrinin psixofizioloji müayinəsi koqnitiv və senso-motor funksiyaların diaqnostikasını, onlarla aparılan söhbətin və ünsiyyətin nəticələrini  əhatə edir.
 • Когнитивные функции определяют когнитивные процессы - восприятие, внимание, предчувствие, мышление, воображение и речевые способности. Это, в свою очередь, направлено на выявление у абитуриентов и студентов по специальностям «Инженер по полетам » и «Организация движения воздушного транспорта» таких психологических особенностей, как пространственное, зрительное и слуховое восприятие, кратковременная, практическая память и зрительная память, логико-математическое мышление, пространственное воображение в рамках временных ограничений.
 • Психофизиологическое обследование проводится индивидуально и в группах. Собеседование с кандидатами проводится во время индивидуального обследования. Во время беседы задают вопросы с целью получения элементарной информации о гражданской авиации.

         (Из письма Медико-Санитарного Управления ЗАО «AZAL» № 65 от 03.05.2023. Контактный телефон: +994 (12) 497-26-25).

 • Нормативы по «Физической подготовке» для студентов по специальностям 050639 «Инженер по полетам» и 050613 «Организация движения воздушного транспорта»

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ МУЖЧИН

Норматив сдачи 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6
16-18 лет 19-23 лет
1 На скорость: бег на 100 м (в секундах) 14.2 14.6 15.0 15.4 15.8 14.0 14.4 14.8 15.2 15.6
2 На силу: подтягивание на высоком турнике (количество подтягиваний) 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5
3 На скорость-силу: прыжок в длину с места (в сантиметрах) 190 180 170 160 150 220 210 200 190 180

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Норматив сдачи 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6
16-18 лет 19-23 лет
1 На скорость: бег на 100 м (в секундах) 17.2 17.6 18.0 18.4 18.8 17.0 17.2 17.6 18.0 18.4
2 На силу: упор руками на гимнастической скамье, положение – лёжа, количество сгибаний и разгибаний на руках 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6
3 На скорость-силу: прыжок в длину с места (в сантиметрах) 170 165 160 155 150 175 170 165 160 155