НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Azərbaycan Respublikasında elmin inkişafına dövlətin xüsusi qayğısını rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Elmi Tərəqqi Fondu” neft-qaz, neft-kimya və onunla əlaqədar digər sahələr üzrə Milli Aviasiya Akademiyasında (bundan sonra MAA) və/və ya MAA ilə əməkdaşlıq edən elmi-tədqiqat və tədris müəssisələrində çalışan alimlərin və müvəqqəti yaradılmış yaradıcı kollektivlərin elmi fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədilə 2023-cü il üçün müsabiqə elan edir.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) “Elmi Tərəqqi Fondu” tərəfindən elmi layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədilə müsabiqənin

elan olunması haqqında

Azərbaycan Respublikasında elmin inkişafına dövlətin xüsusi qayğısını rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Elmi Tərəqqi Fondu” neft-qaz, neft-kimya və onunla əlaqədar digər sahələr üzrə Milli Aviasiya Akademiyasında (bundan sonra MAA) və/və ya MAA ilə əməkdaşlıq edən elmi-tədqiqat və tədris müəssisələrində çalışan alimlərin və müvəqqəti yaradılmış yaradıcı kollektivlərin elmi fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədilə 2023-cü il üçün müsabiqə

E L A N   E D İ R:

 1. Деятельность Фонда охватывает следующие области науки:
  • науки о Земле;
  • Физико-технические науки;

              – Yer elmləri;

             – Fizika-texnika elmləri;

 1. Aşağıdakı prioritet istiqamətlər üzrə təqdim edilən layihələrə üstünlük verilir:
  • neftqazçıxarmada riyazi modelləşdirmə, diaqnostika, nəzarət və idarəetmə sistemləri;
  • dünya standartlarına cavab verən mühərrik yanacaqlarının və yağlarının alınması üçün mütərəqqi texnologiyaların yaradılması, neft emalının dərinləşməsi;
  • karbohidrogen yataqlarının ənənəvi və qeyri-ənənəvi üsullarla axtarışı, kəşfiyyatı və işlənilməsi üzrə yeni texnologiyaların yaradılması və Azərbaycanın neft-qaz kompleksinin ehtiyat bazasının inkişaf proqnozu;
  • quruda və dənizdə neft-qaz əməliyyatlarının keçirilməsi zamanı ətraf mühitin qorunması;
  • neft-qaz yataqlarının neftveriminin artırılmasında innovativ texnologiyaların tətbiqi;
  • neft sənayesində olan problemlərin həllində nanotexnologiyaların tətbiqi;
  • neft quyu və avadanlıqlarında parafin, qətran, asfalten və qum çökmə problemləri;
  • quruda və dənizdə neft-qaz sahəsi obyektlərinin monitorinqində müasir robototexnika və dronlardan istifadə;
  • neft-qaz kompleksində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi problemləri.
 1. Конкурс проводится по номинации Научно-исследовательские проекты фундаментального и прикладного характера (код вида конкурса: ET).
 2. В конкурсе могут участвовать только сотрудники Национальной Академии Авиации или сотрудники ГНКАР, работающие над совместным с ними проектом. Проекты могут быть представлены на конкурс в индивидуальной и коллективной форме. Представленный на конкурс проект должен быть представлен руководителем данного проекта.
 3. Müsabiqədə iştirak etmək üçün layihələr, ərizələr, ərizəyə əlavə olunan müvafiq sənədlər və digər müşayiətedici materiallar 2023-cü ilin oktyabr ayının 6-dan 20-dək hər gün (şənbə və bazar günləri istisna olmaqla) saat 10:00-dan 17:00-dək Fondun Müsabiqə Komissiyasında qəbul edilir. Layihələr müəyyən olunmuş formaya uyğun tərtib olunaraq digər sənədlərlə birlikdə Fondun Müsabiqə Komissiyasına (Ünvan: AZ-1045, Bakı şəhəri, Mərdəkan pr. 30, Milli Aviasiya Akademiyası) layihə rəhbəri tərəfindən birbaşa çatdırılmaqla və qeydiyyatdan keçirmək yolu ilə təqdim olunmalıdır. Müsabiqə ilə əlaqədar əlavə məlumatları Müsabiqə Komissiyasına (tel.: (012)4972632; e-mail: asgarov@naa.edu.az) müraciət etməklə əldə etmək olar.
 4. Müsabiqədə iştirakın xüsusi şərtləri:
 • Fondun İdarə Heyətinin və Müsabiqə Komissiyasının üzvləri müsabiqədə iştirak edə bilməzlər;
 • layihə rəhbəri və ya icraçı eyni zamanda yalnız iki layihə üzrə müsabiqədə iştirak edə bilər: bir layihə üzrə layihə rəhbəri, digər layihə üzrə isə icraçı qismində müsabiqədə iştirak etmək olar;
 • layihə rəhbəri və icraçı müsabiqədə iştirak etdiyi və layihənin həyata keçirildiyi dövrdə MAA və ya SOCAR-la əmək münasibətində olmalıdır;
 • bir layihə üzrə iştirakçıların (layihə rəhbəri və içraçılar) ümumi sayı 10 nəfərdən çox olmamalıdır. Yalnız İdarə Heyətinin qərarı ilə layihə iştirakçılarının sayı artırıla bilər.
 1. Aşağıdakı hallarda layihələr Müsabiqə Komissiyası tərəfindən qəbul olunmur:
 • müsabiqədə iştirakın xüsusi şərtləri pozulduqda;
 • digər mənbələrdən (dövlət büdcəsindən, kənar fondlardan və s. təşkilat və ya qurumlardan) maliyyələşdirilən (və yaxud maliyyə dəstəyi almış) analoji məzmunlu layihə təqdim edildikdə;
 • layihələr müsabiqədə iştirak üçün sənədlərin qəbulu günü bitdikdən sonra təqdim edildikdə;
 • tələb olunan elm və ya tədqiqat sahələrinə aid olmayan layihə təqdim edildikdə.
 1. Нарушение особых условий участия в конкурсе или требований проекта на любой стадии проекта является основанием для приостановления финансирования.
 2. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:
 • məzmununu, elmi istiqamətini, annotasiyasını və s. təsbit edən layihə barədə ümumi məlumatlar (Forma 2);
 • layihənin xərclər smetası (Forma 3);
 • layihə rəhbəri, icraçılar və onların çalışdığı qurum barədə məlumat (Forma 4);
 • layihə rəhbərinin və hər bir icraçının şəxsiyyət vəsiqəsinin, VÖEN-nin (əgər varsa) surəti.

Ərizə və məlumat formalarının nümunələrini MAA-nın www.naa.edu.az saytlarından əldə etmək olar.

 1. Руководитель проекта несет ответственность за то, чтобы электронная версия заявления (форма 1), документы (формы 2-4), прилагаемые к заявлению, и другие вспомогательные материалы полностью соответствовали бумажной версии.
 2. Общая сумма представленного проекта должна быть определена путем включения в смету расходов всех налогов и других обязательных платежей.
 3. Смета проектов-победителей представляется в Правление Фонда на утверждение Конкурсной Комиссией после проведения финансово-экономической экспертизы Общественным объединением «Поддержка развития науки с участием партнеров», являющейся исполнительной организацией по финансированию проектов на договорной основ .

Поделитесь этим:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin