ОБЪЯВЛЕНИЯ

EBSCO приглашает вас на проводимые в ноябре вебинары.

EBSCO приглашает вас на проводимые в ноябре вебинары. Обновленный пользовательский интерфейс EBSCOhost сочетает в себе многочисленные функции, обеспечивая доступ и взаимодействие с библиотечными ресурсами, а также обширный поиск и использование.

Национальная Академия Авиации (НАА) объявляет о приеме на работу на вакантную должность преподавателя на кафедре «Профессиональный английский язык» для преподавания нижеуказанного предмета (или дисциплины).

Национальная Академия Авиации (НАА) объявляет о вакансии преподавателя на

Azərbaycan Respublikasında elmin inkişafına dövlətin xüsusi qayğısını rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Elmi Tərəqqi Fondu” neft-qaz, neft-kimya və onunla əlaqədar digər sahələr üzrə Milli Aviasiya Akademiyasında (bundan sonra MAA) və/və ya MAA ilə əməkdaşlıq edən elmi-tədqiqat və tədris müəssisələrində çalışan alimlərin və müvəqqəti yaradılmış yaradıcı kollektivlərin elmi fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədilə 2023-cü il üçün müsabiqə elan edir.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) “Elmi Tərəqqi Fondu” tərəfindən elmi layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədilə müsabiqənin

Библиотека Национальной Академии Авиации получила двухмесячный испытательный срок на основе платформы EBSCO “Applied Science and Technology Source Ultimate ”.

Библиотека Национальной Академии Авиации получила в период 04.10.23 - 30.11.23 доступ к базе данных платформы EBSCO “Applied Science and Technology Source Ultimate".