NORMATİV SƏNƏDLƏR

Normativ Sənədlər

Bu bölmədə Milli Aviasiya Akademiyasının fəaliyyətini tənzimləyən əsas və köməkçi sənədləri əldə edə bilərsiniz. Biz bu bölmədə yerləşdirilən istənilən sənədin qüvvədə olmasına və aktuallığına zəmanət veririk. Xahiş edirik ki, hər hansı sənədə ehtiyac olduğu təqdirdə, yalnız burada yerləşdirilmiş sənədlərdən istifadə edəsiniz.